Projects

Projects

Projects that we are currently working with

Pepper

MäRI

Experience Labs Susanne Hägglund leder det 1,5 åriga projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad ...
Read More
Reboot

Reboot

Utveckling av forskningsplattform Projekt Reboot strävar efter att nyansera förståelsen av ungas vardagsupplevelser och sociala interaktioner i skolmiljö med hjälp ...
Read More
IoTXchange

IoTXchange

IoTXchange The project aims to develop digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions, with the purpose of increasing ...
Read More
Vasa RoboCare

Vasa RoboCare

Experience Lab och Vasa RoboCare Projektet utvecklar kunskap om hur humanoida sociala robotar kan bidra till framtidens hälsovård i Österbotten, samt förbereder befolkningen på allt ...
Read More
Työpeda

Työpeda

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot Hankkeen tavoitteena on: Korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen ...
Read More
Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Experience Lab is part of Vaasa Welfare Technology Ecosystem – an ecosystem bringing together all regional actors in this field ...
Read More
SHIFT

SHIFT

SHIFT - School Harnessing Inclusive Facilitator Technology SHIFT är ett innovativt och inkluderande project med både professionella och sociala prioriteringar ...
Read More
Vasa InnoCare

Vasa InnoCare

Digitala innovationer kring välfärdsteknologi Projektets  mål  är  att  skapa  en  regional  innovationsmiljö  inom  digital  teknologi  för vård och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet ska i en samskapande process med intressenter stegvis utveckla, ...
Read More
Epic

Epic

Experience Lab jobbar med EPIC. Projektet vidareutvecklar den existerande applikationen Pocket Democracy och gör den tillgänglig för alla österbottniska kommuner ...
Read More
Disrupting the media scene

Disrupting the media scene

Disrupting the media scene Disrupting the media scene: This project examines adopting emerging technologies as a vehicle for transforming the ...
Read More
FFFF

FFFF

FFFF - Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld Flexible, multilingual, advanced and continuous education in ...
Read More
Listiac

Listiac

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter ...
Read More
Artisan

Artisan

Artisan - Artificiell intelligens i skolan Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur ...
Read More
Internet of Things (IoT) in Energy systems

Internet of Things (IoT) in Energy systems

The focus of the Internet of Things (IoT) in Energy systems-project is to boost energy technology research through a new ...
Read More
Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS

Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS

The OSIRIS-project improves design, rapid delivery and implementation of open and social innovation policies and action plans. Each partner in ...
Read More
@geing Online

@geing Online

Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre. Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med ...
Read More
Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier ...
Read More