Hippo-resultaten är klara

Nu är resultaten från vår studie om hur lärare och elever upplever de digitala lärmiljöerna och läromedlen som formar de digitala lärstigar som uppstått i covid-19 pandemins kölvatten klar. Du kan ta del av hela rapporten på finansiärens webbsida (på finska):

https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/tutkimukset/tutkimushankkeet/hippo-hybridi-oppimispolku/

Här nedan hittar du rekommendationslistorna som projektet gav upphov till på svenska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *