Projects

Projects

Projects

Projects that we are currently working with

REDI SOTE

REDI SOTE

REDI SOTE - Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden ...
Read More
DIGI-MODE

DIGI-MODE

DIGI-MODE The purpose of the DIGI-MODE project is to promote the increased usage of digital tools and in particular Virtual ...
Read More
Qvarken Game Lab

Qvarken Game Lab

Qvarken Game Lab En av de största utmaningarna med att etablera spelindustri i områden som är perifera är inom startupscenen ...
Read More
digitalt på distans

Digitala innovationsprocesser på distans

Digitala innovationsprocesser på distans Målet med projektet är att Utvärdera virtuella samskapandeprocesser utgående från regionala aktörers behov i fråga om ...
Read More
Ruxe

RUXE

RUXE Projektets målsättning är att hitta den bästa lösningen för att kunna utföraanvändarupplevelsestudier av digitala lösningar helt på distans. Behovet ...
Read More
Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens – TaFiDiAi

Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens – TaFiDiAi

Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens – TaFiDiAi Åbo Akademi/Experience Lab samarbetar med yrkeshögskolan Arcada och StageZero Technologies i ...
Read More
games and learning

Games and Learning – a research based network

While digital games have gained some research interest, there remains untapped potential in terms of learning and education. We see ...
Read More
inclusiveHE-logo

InclusiveHE – Designing and supporting inclusive practices in Higher Education

This project aims to support higher education institutions in the development of innovative and inclusive policies and practices, including: Integration ...
Read More
includeME

Include Me – Inclusion Through Mediation

The Inclusion Through Mediation Project (IncludeMe) aims to empower learners, activists and migrants to become peer-to-peer mediators in their communities ...
Read More
REDIT

REDIT

The project aims to research, design and develop a digital second language learning game that could be used to teach ...
Read More
Hippo hybrida lärstigar

HIPPO – Hybrida lärstigar

Projektets mål är att förstå hur lärare och elever upplever de digitala lärmiljöerna och läromedlen som formar de digitala lärstigar ...
Read More
Pepper

MäRI – sociala robotar som agenter i vården

Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada samarbetar kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad kunskap ...
Read More
Reboot

Reboot

Utveckling av forskningsplattform Projekt Reboot strävar efter att nyansera förståelsen av ungas vardagsupplevelser och sociala interaktioner i skolmiljö med hjälp ...
Read More
IoTXchange

IoTXchange

IoTXchange The project aims to develop digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions, with the purpose of increasing ...
Read More
Vasa RoboCare

Vasa RoboCare

Experience Lab och Vasa RoboCare Projektet utvecklar kunskap om hur humanoida sociala robotar kan bidra till framtidens hälsovård i Österbotten, samt förbereder befolkningen på allt ...
Read More
Työpeda

Työpeda

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot Hankkeen tavoitteena on: Korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen ...
Read More
Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Experience Lab is part of Vaasa Welfare Technology Ecosystem – an ecosystem bringing together all regional actors in this field ...
Read More
SHIFT

SHIFT

SHIFT - School Harnessing Inclusive Facilitator Technology SHIFT är ett innovativt och inkluderande project med både professionella och sociala prioriteringar ...
Read More
Vasa InnoCare

Vasa InnoCare

Digitala innovationer kring välfärdsteknologi Projektets  mål  är  att  skapa  en  regional  innovationsmiljö  inom  digital  teknologi  för vård och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet ska i en samskapande process med intressenter stegvis utveckla, ...
Read More
Epic

Epic

Experience Lab jobbar med EPIC. Projektet vidareutvecklar den existerande applikationen Pocket Democracy och gör den tillgänglig för alla österbottniska kommuner ...
Read More
Disrupting the media scene

Disrupting the media scene

Disrupting the media scene Disrupting the media scene: This project examines adopting emerging technologies as a vehicle for transforming the ...
Read More
FFFF

FFFF

FFFF - Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld Flexible, multilingual, advanced and continuous education in ...
Read More
Listiac

Listiac

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter ...
Read More
Artisan

Artisan

Artisan - Artificiell intelligens i skolan Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur ...
Read More
Internet of Things (IoT) in Energy systems

Internet of Things (IoT) in Energy systems

The focus of the Internet of Things (IoT) in Energy systems-project is to boost energy technology research through a new ...
Read More
Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS

Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS

The Osiris project is back with a new season of Open Social Innovation for regional development. In the first season ...
Read More
@geing Online

@geing Online

Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre. Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med ...
Read More
Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier ...
Read More