Where human meets technology

Front Page

We explore the fascinating borderland between humans and technology. Our unique combination of methods and services provide you with important insight into the user experience of your product – from idea to implementation.

VideoRead More

How does it all work in practice?

Front Page

More about our services

Dissertations, articles, and podcasts

Front Page

– our scientific publications cover a wide range of topics and media.

Over the years, we have completed hundreds of large and small projects for various clients, covering a wide spectrum of subjects. The common denominator is always user experience design, whether the projects are about testing industrial prototypes or user experiences of movies.

Publications

Our Projects

 • REDI SOTE
  REDI SOTEREDI SOTE – Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Uudet innovaatiot syntyvät resursseja, osaamista ja uutta tietoa yhdistämällä. REDI SOTE-hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen verkostomaista yhteiskehittämistä palveluekosysteemissä sekä uusien ja muilla toimialoilla tuotettujen teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä sote-alalla. Tavoitteena on
 • DIGI-MODE
  Projektets övergripande mål och syfte är att stimulera etableringen av en hållbar miljö för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet.
 • Qvarken Game Lab
  Projektets övergripande mål och syfte är att stimulera etableringen av en hållbar miljö för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet.
 • Digitala innovationsprocesser på distans
  Projektets målsättning är att hitta den bästa lösningen för att kunna utföraanvändarupplevelsestudier av digitala lösningar helt på distans.

News

 • Checklist for digital innovation
  Checklist for digital innovation I projektet Digitala innovationsprocesser på distans (AKKE), finansierat av Österbottens förbund, har vi tillsammans med Vasa universitet undersökt upplevelser av att leda innovations- och utvecklingsarbete online eller i hybridform under pandemin.Projektet omfattade 11 djupintervjuer med nyckelpersoner som leder innovations- och utvecklingsprocesser i regionen, en kartläggning av andra resurser och litteratur inom
 • Evaluating experiences of online co-creation
  Evaluating experiences of online co-creation The first roll-out of our online co-creation evaluation projects was done at the IoTXchange network meeting in Razlog on April 29th. A combination of seven semi-structured interviews with project partners’ staff and an electronic survey to stakeholders yielded interesting results – first impressions on the experience of remote work and
 • “En glad maskin” – erfarenheter av svenskspråkiga robotar i vården
  “En glad maskin” - erfarenheter av svenskspråkiga robotar i vården Välkommen att ta del av erfarenheter och reflektioner kring sociala robotar på svenska i vården tillsammans med Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada. Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada har i drygt två års tid samarbetat kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävat efter att ta fram
 • Hulis jee me tu nö? (översatt från Malaxmål: hur är det med dig idag?)
  Hulis jee me tu nö? (översatt från Malaxmål: hur är det med dig idag?) Preliminära resultat från våra studier kring humanoida sociala robotar på svenska i vården visar att det är viktigt för en del österbottningar att robotarna kan förstå dialektala uttryck och att robotarna talar finlandssvenska. Dessvärre finns varken finlandssvenskan eller dialekter med bland

Previous clients