Anette Bengs

Anette Bengs

Inte för att jag någonsin har räknat, men ändå”

Utbildning

Politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne. Är för närvarande doktorand i utvecklingspsykologi vid FPV med inriktning på sambandet mellan digitalisering, användarupplevelser och välbefinnande under livsloppet

Tidigare arbetserfarenhet

Jag har jobbat som assistent vid enheten för pedagogik och enheten för utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi åren 2003-2005 samt hållit kurser i biologisk psykologi, neuropsykologi, kvantitativ forskningsmetodik, och utvecklingspsykologi.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

  • Forskningsrelaterade uppgifter inom olika utvecklings- och forskningsprojekt
  • Fortlöpande metodutveckling
  • Koordinering av publikationsverksamhet

Vad är ditt specialkunnande?

Psykologiska aspekter av användarupplevelser och forskningsmetodik.

Vilket år kom du till Experience lab?

Året var 2008

Hur många projekt har du hunnit med under din tid här?

Jag har hunnit med 8 större forsknings- och utvecklingsprojekt och en del kommersiella projekt.

Vilket projekt är du särskilt stolt över, och varför?

@geing Online är ett pågående projekt som jag är stolt över att vara en del av. Syftet med projektet är att utveckla en app för att främja sociala aktiviteter bland seniorer i Botnia-regionen. Det är ett gediget och omfattande projekt där målgruppen och andra parter involveras i hela designprocessen. Att få jobba med projekt med fokus på främjande av människans välbefinnande och mentala hälsa känns extra positivt och meningsfullt för min del.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Variationen samt kontinuerlig inlärning och utveckling – gäller olika ämnesområden, teknologi, människor och metoder som jag kommer i kontakt med via olika projekt.

Vilka är de största lärdomarna du fått från jobbet?

Den största är nog betydelsen av kommunikation. Kommunikation är a och o för att förhindra att missförstånd uppstår, för att motivera, för att samarbeta, för att se till att arbetet framskrider, för att få svar på frågor man grubblar över m.m.