Joachim Majors

Joachim Majors

Våga försöka, våga misslyckas”

joachim majors

Utbildning

Ekonomie kandidat inom informationssystem och certifierad användbarhets analytiker, Certified Usability Analyst (CUA) från Human Factors International.

Tidigare arbetserfarenhet

Jag har en liten one-man webbdesign byrå sedan 2010 där jag genomfört några små webprojekt för små företag i Vasaregionen.

Har även flera års erfarenhet inom kundservice.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Mina arbetsuppgifter kan vara varierande beroende på vilka aktuella projekt vi har. Jag koordinerar och projektleder våra kommersiella projekt, dvs de tjänster vi erbjuder företag och organisationer.

Jag hjälper även till med forskningsprojekt och andra projekt med att bidra med användarcentrerad analys och design på ett eller annat sätt. Det innebär att man planerar en produkt eller ett system eller en process så att den ska passa användaren, människan, så bra som möjligt. Dvs. Våra tjänster med andvändabarhets och användarupplevelseundersökningar i utvecklingsprocessen. User centered design!

Håller även en hel del workshops och demonstrationer som berör våra metoder, VR / AR och möjligheterna med nya teknologier. Hur man ska tänka, användaren i fokus inte teknologin.

Vad är ditt specialkunnande?

Användbarhet och användarupplevelser, har så mycket erfarenhet av alla undersökningar man gjort så att det går nästen på autopilot. Ett annat special kunnande är User Centered Design utvecklingsprocessen och tillämpningar av den i universiteten, företag och organisationer.

Jag är bra på att lösa problem, har aldrig stött på ett problem som jag inte har hittat en lösning på. Har lätt att anpassa mig till andras arbetssätt och integrera vårt tankesätt i deras.

Vilket år kom du till Experience lab?

Började som praktikant November 2009 och nu arbetar jag som projektledare (beroende på projekten) och har även varit arbetsledare före hela Experience Lab under en alterneringsledighetsperiod.

Hur många projekt har du hunnit med under din tid här?

Jag gjorde en snabb räkning så jag har hunnit med 63 projekt sedan jag började jobba här. Då har jag inte räknat med de interna utvecklingsprojekten eller pågående projekten.

26 webbprojekt
6 spelprojekt
9 mobil/tablet projekt
9 media projekt (video, film, tidningar)
3 programutveckling
10 undersökningsprojekt

Vilket projekt är du särskilt stolt över, och varför?

De är nog de projekten då man fått göra hela användarcentrerade design processen från början till nästan slut. Dvs då man fått skapa något från scratch: gjort behovsundersökning och varit kreativ och innovativ och sedan testat det mot målgruppen och fått det validerat att ”Yes, det här funkar för målgruppen”.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Det är otroligt hur mycket information som kommer från enkelt användbarhets test. Det har hänt flera gånger då man gjort undersökningar och jag varit så säker på att jag har tänkt ut eller hittat alla ”problem” eller användningssätt med produkten…. Och så säger någon testperson någon kort mening och så trillar alla pusselbitar på plats. Aldrig tro att du har allt på klart! Häftigt då de där uppenbarelserna kommer.

Vilka är de största lärdomarna du fått från jobbet?

Våga försöka, våga misslyckas, våga experimentera och ut på djupt vatten bara och börja lära dig simma!