Kimmo Rautanen

Kimmo Rautanen

” man vet inte alltid på morgonen vilken ny idé som erövrar skrivbordet före kvällen”

Utbildning

  • Polities magister (nationalekonomi), ÅA
  • doktorand (statskunskap, ÅA)

Tidigare arbetserfarenhet

  • Föreståndare/direktör för MediaCity, verksamhetschef för Experience Lab
  • Planerare inom fortbildningen.
  • Före det praktikplatser, sommarjobb, kurssekreretarjobb

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Planerare/projektforskare

Vad är ditt specialkunnande?

Jag är mera av generalist – men utvecklingsarbete, innovationsprocesser och -miljöer, framtidsfrågor hör till mina kärnkunskaper.

Vilket år kom du till Experience lab?

1999 (SVF/Mediahuset)

Hur många projekt har du hunnit med under din tid här?

I princip alla, rent administrativt eller i planeringsskedet. Några tiotal, när det gäller att arbeta med innehållet mera konkret.

Vilket projekt är du särskilt stolt över, och varför?

Just nu kanske OSIRIS, där vi kunnat vara nyskapande på internationell nivå – men egentligen var projektet MediaCity 1999-2001 en grund till det mesta vi har kommit upp med, och därefter har det ena följt på det andra.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Det faktum att man inte alltid vet på morgonen vilken ny idé som erövrar skrivbordet före kvällen.

Vilka är de största lärdomarna du fått från jobbet?

Att det mesta som först känns omöjligt nog kan vara möjligt ändå om man först tänker efter och sedan gör rätt saker vid rätt tidpunkt.