Susanne Hägglund

Susanne Hägglund

Inte för att jag någonsin har räknat, men ändå”

Utbildning

Jag har två högskoleexamina, varav den ena inom humaniora och den andra inom samhällsvetenskaper. Jag är filosofie kandidat i Romansk filologi eller det som på vardaglig svenska kallas franska (språket och kulturen). Utöver det har jag en magisterexamen i sociologi, med kvinnovetenskap som biämne.

Tidigare arbetserfarenhet

Jag har jobbat som nyhetsreporter i olika omgångar på Vasabladet och Åbo Underrättelser, som servitris i Frankrike och arbetat som medarbetare åt dåvarande Europaparlamentariker Astrid Thors i Europaparlamentet i Bryssel.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag jobbar som forskningsarkitekt, vilket innebär att jag designar upplevelsestudier, ansöker om finansiering för dem, förverkligar dem och avrapporterar i form av vetenskapliga publikationer och rapporter. Ett visst mått av omvärldsanalys ingår, liksom att stötta och samarbeta med doktorander och andra forskare som använder sig av labbets metoder och teknik. bjuder företag och organisationer.

Vad är ditt specialkunnande?

Jag brukar säga att jag är en kunskapsnomad, en Jack of All Trades. Istället för att ha expertkunskaper i ett smalt område så kan jag lite om mycket. Jag har under åren vid Experience Lab jobbat i en mångfald olika projekt, som har belyst så vitt skilda ämnen som sociala innovationer som främjar nyfinländares integrering i samhället, nyhetsaviseringar i mobilapplikationer, tittarupplevelser av inhemsk film och marknadsföring av densamma, och robotstödd hälsovård. Denna brokighet upplever jag är en styrka i min vardag. Basen i de här projekten har alltid varit det som får väl anses vara mitt specialkunnande, nämligen de metoder som vi jobbar med i labbet.

Jag har ända sedan 2004 jobbat mycket med eye-tracking som metod, och med att ta fram fungerande testprotokoll för mixed methods, dvs att använda sej av många olika metoder för att mäta en människans upplevelse i hennes möte med tekniken. Det är dock inte enbart metoder som samlar in objektiva data som jag jobbar med. Jag trivs jättebra med att intervjua deltagarna i våra studier och försöka att verkligen förstå den andres subjektiva upplevelser och att ta dessa i beaktande då vi designar digitala tjänster, system och produkter. eten, företag och organisationer.

Samtidigt är människocentrerad design, och med särskild tonvikt på social interaktion och den kontext eller miljö som en digital tjänst eller teknik ska möta människan i, ett tema som jag har arbetat länge med. Just nu ser vi ett paradigmskifte här i och med den ökande implementeringen av artificiell eller förstärkt intelligens i vår vardag. Den här utvecklingen innebär en omfattande omstöpning av hur vi arbetar, lever och lär oss och i en robotstödd vardag är vi människor inte längre alltid en användare utan en aktör först och främst. Vi talar inte längre genom maskiner utan vi talar med dem, exempelvis i form av en robot eller en intelligent assistent genom Google Duplex. Jag leder Experience Labs projekt kring robotstödd vård och skola och därigenom har jag förmånen att kunna fördjupa mig i vad automatiseringen betyder för samhället och för mänskligt liv.

Vilket år kom du till Experience lab?

Året var 2004.

Hur många projekt har du hunnit med under din tid här?

Jag har mångårig erfarenhet av projektvärlden då jag har lett och leder flera olika projekt just nu. Hur många projekten är till antalet har jag nog dessvärre tappat räkningen på. Inte för att jag någonsin har räknat, men ändå 🙂 jekten eller pågående projekten.

Vilket projekt är du särskilt stolt över, och varför?

Alla projekt har varit unika på sitt sätt. En del har varit nyskapande och innovativa medan andra varit mer meningsfulla och angelägna till sin karaktär. Jag kan faktiskt inte lyfta fram något enskilt case som skulle ha gjort mig särskilt stolt.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Att få vara med och öka förståelsen för hur saker och ting hänger ihop, det kvalar nog in som först på listan! Sen är det också spännande att få vara med och jobba för att människans behov och önskemål, förväntningar och förutsättningar inte glöms bort i den snabba tekniska utvecklingen.

Vilka är de största lärdomarna du fått från jobbet?

Att det lönar sej att bejaka nyfikenheten!