Yvonne Backholm

Yvonne Backholm

” Arbete sker med mänskor, inte med strukturer”

Utbildning

Politices magister

Tidigare arbetserfarenhet

Journalist på Svenska YLE, projektledare på Förenta Nationerna, koordinator för Åbo Akademis journalistutbildning, projektledare vid Åbo Akademi.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag leder Experience Lab och därmed arbetar jag med personalfrågor, ekonomi, strategiarbete, projektledning, nätverksbyggande,externa relationer och kommunikation.

Vad är ditt specialkunnande?

Digital transformation, media och kommunikation, projektledning, innovationsprocesser.

Vilket år kom du till Experience lab?

Jag har varit med från starten av MediaCity 2001 och övergången till Experience Lab från hösten 2016

Hur många projekt har du hunnit med under din tid här?

Det räknas säkert i hundratal.

Vilket projekt är du särskilt stolt över, och varför?

Jag är stolt över att jag varit med och byggt upp MediaCity som sedan blev Experience Lab. Jag är stolt över det tvärvetenskapliga, experimenterande arbetssätt i framkanten av den digitala utvecklingen som är vårt kännetecken.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Att det har en stark framtidsorientering, att jag ständigt får vara med och skapa och ta del av ny kunskap och att jag får arbeta med och träffa kunniga och kreativa mänskor.

Vilka är de största lärdomarna du fått från jobbet?

Att arbete sker med mänskor, inte med strukturer.