SoRoMa

[en/sv]

Alla elever får inte det nödvändiga stöd som de behöver i klassrumsmiljön. Lärarna är ofta underbemannade, vilket gör det svårt att erbjuda den grad av individuell handledning som skulle behövas.

Med detta i åtanke syftar projektet SoRoMa (Sociala robotar i matematikundervisningen) till att ta några inledande steg mot att erbjuda individuell handledning till elever som behöver det. Genom att använda ett unikt tillvägagångssätt med ett matematikbaserat kortspel, använder detta projekt en social robot som handledare. Med hjälp av AI-teknologi anpassar sig roboten till situationen under handledningen.

Projektet finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten.


SoRoMa

[en/sv]

Not every student receives the necessary support within a classroom setting. While a one-to-one setting often would be for the best, the reality is that teachers often are understaffed, making this hard to achieve.

With this in mind, the project SoRoMa (Sociala robatar i matematikundervisningen) aims to make some preliminary steps towards providing individualized tutoring to students who need it. Using a unique approach involving a math-based card game, this project employs a social robot acting as a tutor. With the help of AI-techonlogy the robot is meant to adapt to the situation unfolding during the tutoring.

The project is funded by Högskolestiftelsen i Österbotten.