Vasa InnoCare


Digital Innovations in Welfare Technology

The goal of the project is to create a regional innovation environment in digital technology for the healthcare sector in Ostrobothnia. In a collaborative process with stakeholders, the project aims to gradually develop, test, and evaluate innovative applications in health robotics and Virtual Reality (VR).

The project consists of two development environments (Åbo Akademi/Experience Lab and Novia/Campus Alere) as well as pilot points in the field. The collaborative model builds networks between researchers, teachers, practitioners, and patients.

The project will introduce new innovative applications to the field, recommendations for best practices in digital technology, and an enhanced collaborative model. The project is funded by Ostrobothnia Regional Council/ERUF and is ongoing until the end of July 2021.

The project leader is Linda Nyholm, Unit of Nursing Science at Åbo Akademi University in Vaasa.

Learn more about the project on the website: https://www.obotnia.fi/finansiering/projektregister/vasa-innocare-digitala-innovationer-kring-valfardsteknologi

[SV] Digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Projektets  mål  är  att  skapa  en  regional  innovationsmiljö  inom  digital  teknologi  för vård och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet ska i en samskapande process med intressenter stegvis utveckla, testa och utvärdera innovativa tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality (VR).

Projektet  består  av två  utvecklingsmiljöer  (Åbo  Akademi/Experience  Lab  och Novia/Campus Alere) samt piloteringspunkter på fältet. Den samskapande modellen bygger  nätverk  mellan  forskare, lärare,  yrkesutövare  och  patienter. 

Projektet kommer  tillföra  nya  innovativa  tillämpningar  till  fältet,  rekommendationer  för  god praxis för digital teknologi samt en utvecklad samskapandemodell. Projektet är finansierat av Österbottens förbund/ERUF och pågår till sista juli 2021.

Projektledare är Linda Nyholm, vårdvetenskapliga enheten vid ÅA i Vasa.

Läs mer om projektet på webbsidan: https://www.obotnia.fi/finansiering/projektregister/vasa-innocare-digitala-innovationer-kring-valfardsteknologi