Pepper Project

MäRI

Experience Labs Susanne Hägglund leder det 1,5 åriga projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot. Fokus ligger på att förstå hur tillit gentemot roboten upplevs och uttrycks och vilka implikationer det här har för en människocentrerad, etisk design av robotstödda lösningar, som har potentiellt sårbara grupper som målgrupp. Hägglund arbetar för närvarande på en doktorsavhandling som utforskar upplevelser av tillit i vårdmöten mellan robot och vårdtagare. 

Hägglund och Yvonne Backholm-Nyberg vid Experience Lab förmedlar arbetet om tillit gentemot socialrobotik till Vasa ekosystem för välfärdsteknologi och till vårdutbildare på olika nivåer i regionen.  

Svenska Kulturfonden är finansiär och projektet genomförs i samarbete med yrkeshögskolan Arcada. 

Tidsperiod: 1.5.2020 – 31.11.2021

Susanne Hägglund at Experience Lab is PI of the MäRI project (Human and Robot Interaction) that runs from May 2020 to November 2021. The aim is to gather evidence-based knowledge on how care-receivers experience interacting with a social, humanoid robot in a care setting. The focus lies on understanding the concepts and manifestations of trust in such a care meeting and the implications they carry for a care centred, ethical and human-centred design of robot applications, targeting potentially vulnerable human beings.  

Hägglund and Yvonne Backholm-Nyberg at Experience Lab share the work on trust in social robotics to the Vasa Welfare Technology Ecosystem and to educators of care staff of various levels in the region.  

Our work is supported by Swedish Cultural Foundation in Finland and is carried out in co-operation with Arcada University of Applied Sciences.

Time period: 1.5.2020 – 31.11.2021