Bothnia Learning Hub

[EN]
The Bothnia Learning Hub leverages the opportunities of digitalization. The project further develops and disseminates good practices of digital learning environments and experiments with new technologies and working methods. The focus is on teacher education at Åbo Akademi and teachers in the field. This is done through a development process in the form of a co-creative process at three levels, leading to a knowledge lift for all actors.

The project is one of Prime Minister Sipilä’s spearhead projects for developing teacher education.

[SV]

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.