Project

REDI SOTE

REDI SOTE

REDI SOTE – Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Uudet innovaatiot syntyvät resursseja, osaamista ja uutta tietoa yhdistämällä.

REDI SOTE-hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen verkostomaista yhteiskehittämistä palveluekosysteemissä sekä uusien ja muilla toimialoilla tuotettujen teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä sote-alalla.

Tavoitteena on avata teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille sekä yritystoimintaa suunnitteleville uusia kaupallisia mahdollisuuksia.

Hankkeen kohderyhmiä ovat

 • Teknologiayritykset, jotka haluavat tarjota tuotteitaan ja palvelujaan sote-alalle,
 • Matalan teknologian sote-alan yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa
 • Sote-alalla yritystoimintaa aloittavat toimijat sekä
 • Välillisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sote-alan organisaatiot ja asiakkaat, opiskelijat sekä koko yhteiskunta.

Tavoitteisiin pyritään

 • Kartoittamalla ja kehittämällä teknologia-alan yritysten edellytyksiä ja tavoitteita osallistua sote-alan palveluekosysteemien toimintaan
 • Kehittämällä työvälineitä ja mittareita yhteiskehittämisen ja yhteiskehitettyjen suunnitteluratkaisujen arviointiin
 • Toteuttamalla yhteiskehittämisen pilotteja sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemeissä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa
 • Herättämällä vaikuttavuusperusteisuutta ja vaikuttavuuden arviointia koskevaa laajempaa keskustelua

Hankkeen tuloksena

 • Digitaalisten palvelujen yhteiskehittäminen sote-alalla lisääntyy
 • Yritysten liiketoimintamahdollisuudet laajenevat ja monipuolistuvat
 • Digitaalisten ratkaisujen avulla sote-palveluiden kattavuus, tasa-arvo ja laatu paranevat sekä alan resurssien käyttö tehostuu
 • Vaikuttavuusperusteisuus edistää resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua

Hankkeen toteuttajat
Laurea-ammattikorkeakoulu
Forum Virium Helsinki
Turun ammattikorkeakoulu
Turun Yliopisto
Åbo Akademi

News