PharmAInteraction

Socialt assisterande robot i läkemedelsrådgivning

Vårdsektorn brottas med överbelastade vårdare och brist på resurser, vilket utgör en av de främsta utmaningarna för patientsäkerheten i Finland. Felaktig läkemedelsbehandling kan leda till allvarliga biverkningar och ökade vårdkostnader. En potentiell lösning som diskuteras är användningen av sociala robotar, vilka har potential att erbjuda flera fördelar för både vårdpersonal och patienter. 

Det tvärvetenskapliga projektet PharmAInteraction utvecklar en banbrytande applikation med målet att förbättra patientsäkerheten genom att låta roboten Furhat ge läkemedelsrådgivning på apotek. Samarbetet inkluderar hälsovetenskaperna, Experience Lab, enheterna för informationsteknologi och enheten för farmaci vid Åbo Akademi och ingår i profilområdet Lösningar för hälsa. Vi arbetar enligt en samskapande filosofi och involverar bland annat apotekspersonal, representanter för apotekskunder, studenter, Finlands Apotekarförbund och Klient- och patientsäkerhetscentret i utvecklingsprocessen. Den första prototypen fokuserar speciellt på svenska som minoritetsspråk och är avsedd för att ge läkemedelsinformation om akut-p-piller till apotekets kunder. 

Experience Lab spelar en nyckelroll genom att utvärdera robotars funktion inom läkemedelsinformation och patientsäkerhet, utforska etiska frågor rörande hållbarhet och tillit kring interaktion med sociala robotar, och hantera den tekniska utvecklingen och designen av robotapplikationsprototypen. Vi leder också den samskapande processen för projektet. 

Finansiärer:
Solutions for Health (Finlands Akademi)
Svenska Kulturfonden
Högskolestiftelsen i Österbotten

https://research.abo.fi/en/projects/pharmainteraction