“En glad maskin” – erfarenheter av svenskspråkiga robotar i…

Välkommen att ta del av erfarenheter och reflektioner kring sociala robotar på svenska i vården tillsammans med Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada.

Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada har i drygt två års tid samarbetat kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävat efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

Den 11.5. 2022 berättar vi om arbetet i Märi på flera sätt – på förmiddagen håller vi ett livestreamat webinarium och på eftermiddagen ges du möjlighet att fysiskt bekanta dig med robotarna och den applikation som skapats. I Vasa kan du komma till Experience Lab och i Helsingfors till Arcada.

Dagen av avgiftsfri, men kräver anmälan.

Webinarium 11.5. kl 09.30-11 på YouTube, https://www.youtube.com/user/mediacityfinland

Program

Introduktion till samarbetsprojektet Märi -sociala robotar som agenter i vården

Presentation av robotarna och utvecklingsprocessen för att ta fram en applikation för tandvården

  • Flossa – en robotapplikation för tandvården

Mattias Wingren, Sören Andersson, Åbo Akademi/Experience Lab

Dennis Biström, Kristoffer Kuvaja Adolfsson, Johan Penttinen, Arcada

Erfarenheter och reflektioner från projektet

  • Upplevelser av att tala med en svenskspråkig robot – Susanne Hägglund, Åbo Akademi/Experience Lab
  • Hur kan roboten hjälpa? – Christa Tigerstedt, Arcada

Forskare och företagare Linda Mannila ger en kommentar till projektet

Moderator: Yvonne Backholm-Nyberg, verksamhetschef, Åbo Akademi/Experience Lab


Workshops 11.5 kl 13-15

Åbo Akademi/Experience Lab, Strandgatan 2, 65100 Vasa

I  Experience Lab kommer deltagarna att få träffa tre robotar, – Nao, Pepper och Furhat. Deltagarna får interagera med dem och utforska olika användningsfall  i vården för alla de här tre robotarna. 

Du kan välja att delta antingen kl 13-14 eller 14-15. Antalet platser är begränsat pga utrymmets beskaffenhet.

Arcada, Robolab, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00550 Helsingfors

På Arcada får deltagarna testa på ‘robot whispering’ i praktiken. Detta betyder att man får insikter hur dessa plattformer fungerar och vad de kan erbjuda idag.  Deltagarna kommer att interagera med tre sociala robotar:  Alf, Snow och Amy.  Deltagarna kommer även att få testa vår FLOSSA applikation.

Du kan välja att delta antingen kl 13-14 eller 14-15. Antalet platser är begränsat pga utrymmets beskaffenhet.

Hela dagen är avgiftsfri, men kräver att du anmäler dig här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *