“En glad maskin” – erfarenheter av svenskspråkiga robotar i…

Välkommen att ta del av erfarenheter och reflektioner kring sociala robotar på svenska i vården tillsammans med Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada.

Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada har i drygt två års tid samarbetat kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävat efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

ENG:

Welcome to explore experiences and reflections on social robots in healthcare in Swedish, together with Åbo Akademi/Experience Lab and Arcada.

For over two years, Åbo Akademi/Experience Lab and Arcada have collaborated on the MäRI project (Human and Robot Interaction) which aimed to develop evidence-based knowledge on how care recipients and healthcare students perceive interactions with a social humanoid robot. The project is funded by the Svenska Kulturfonden.

Den 11.5. 2022 berättar vi om arbetet i Märi på flera sätt – på förmiddagen håller vi ett livestreamat webinarium och på eftermiddagen ges du möjlighet att fysiskt bekanta dig med robotarna och den applikation som skapats. I Vasa kan du komma till Experience Lab och i Helsingfors till Arcada.

Dagen av avgiftsfri, men kräver anmälan.

Webinarium 11.5. kl 09.30-11 på YouTube, https://www.youtube.com/user/mediacityfinland

Program

Introduktion till samarbetsprojektet Märi -sociala robotar som agenter i vården

Presentation av robotarna och utvecklingsprocessen för att ta fram en applikation för tandvården

  • Flossa – en robotapplikation för tandvården

Mattias Wingren, Sören Andersson, Åbo Akademi/Experience Lab

Dennis Biström, Kristoffer Kuvaja Adolfsson, Johan Penttinen, Arcada

Erfarenheter och reflektioner från projektet

  • Upplevelser av att tala med en svenskspråkig robot – Susanne Hägglund, Åbo Akademi/Experience Lab
  • Hur kan roboten hjälpa? – Christa Tigerstedt, Arcada

Forskare och företagare Linda Mannila ger en kommentar till projektet

Moderator: Yvonne Backholm-Nyberg, verksamhetschef, Åbo Akademi/Experience Lab


Workshops 11.5 kl 13-15

Åbo Akademi/Experience Lab, Strandgatan 2, 65100 Vasa

I  Experience Lab kommer deltagarna att få träffa tre robotar, – Nao, Pepper och Furhat. Deltagarna får interagera med dem och utforska olika användningsfall  i vården för alla de här tre robotarna. 

Du kan välja att delta antingen kl 13-14 eller 14-15. Antalet platser är begränsat pga utrymmets beskaffenhet.

Arcada, Robolab, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00550 Helsingfors

På Arcada får deltagarna testa på ‘robot whispering’ i praktiken. Detta betyder att man får insikter hur dessa plattformer fungerar och vad de kan erbjuda idag.  Deltagarna kommer att interagera med tre sociala robotar:  Alf, Snow och Amy.  Deltagarna kommer även att få testa vår FLOSSA applikation.

Du kan välja att delta antingen kl 13-14 eller 14-15. Antalet platser är begränsat pga utrymmets beskaffenhet.

Hela dagen är avgiftsfri, men kräver att du anmäler dig här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *