Pepper Project

MäRI

Experience Labs Susanne Hägglund leder det 1,5 åriga projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot. Fokus ligger på att förstå hur tillit gentemot roboten upplevs och uttrycks och vilka implikationer det här har för en människocentrerad, etisk design av robotstödda lösningar, som har potentiellt sårbara grupper som målgrupp. Hägglund arbetar för närvarande på en doktorsavhandling som utforskar upplevelser av tillit i vårdmöten mellan robot och vårdtagare. 

Hägglund och Yvonne Backholm-Nyberg vid Experience Lab förmedlar arbetet om tillit gentemot socialrobotik till Vasa ekosystem för välfärdsteknologi och till vårdutbildare på olika nivåer i regionen.  

Svenska Kulturfonden är finansiär och projektet genomförs i samarbete med yrkeshögskolan Arcada. 

Tidsperiod: 1.5.2020 – 31.11.2021

Susanne Hägglund at Experience Lab is PI of the MäRI project (Human and Robot Interaction) that runs from May 2020 to November 2021. The aim is to gather evidence-based knowledge on how care-receivers experience interacting with a social, humanoid robot in a care setting. The focus lies on understanding the concepts and manifestations of trust in such a care meeting and the implications they carry for a care centred, ethical and human-centred design of robot applications, targeting potentially vulnerable human beings.  

Hägglund and Yvonne Backholm-Nyberg at Experience Lab share the work on trust in social robotics to the Vasa Welfare Technology Ecosystem and to educators of care staff of various levels in the region.  

Our work is supported by Swedish Cultural Foundation in Finland and is carried out in co-operation with Arcada University of Applied Sciences.

Time period: 1.5.2020 – 31.11.2021  

Project

Vasa InnoCare

Digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Projektets  mål  är  att  skapa  en  regional  innovationsmiljö  inom  digital  teknologi  för vård och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet ska i en samskapande process med intressenter stegvis utveckla, testa och utvärdera innovativa tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality (VR).

Projektet  består  av två  utvecklingsmiljöer  (Åbo  Akademi/Experience  Lab  och Novia/Campus Alere) samt piloteringspunkter på fältet. Den samskapande modellen bygger  nätverk  mellan  forskare, lärare,  yrkesutövare  och  patienter. 

Projektet kommer  tillföra  nya  innovativa  tillämpningar  till  fältet,  rekommendationer  för  god praxis för digital teknologi samt en utvecklad samskapandemodell. Projektet är finansierat av Österbottens förbund/ERUF och pågår till sista juli 2021.

Projektledare är Linda Nyholm, vårdvetenskapliga enheten vid ÅA i Vasa.

Läs mer om projektet på webbsidan: https://www.obotnia.fi/finansiering/projektregister/vasa-innocare-digitala-innovationer-kring-valfardsteknologi

Project

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.